راهنمای مرکز تجاری اُپال

پوشاک بانوان

الگانت

مانتو
قیمت: 790,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 505

شال

ماندو

شال
قیمت: 228,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 455

پاتیرا

کیف
قیمت: 115,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 520

پاتیرا

تل
قیمت: 190,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 520

عینک تیارا

عینک تام فورد
قیمت: 3,187,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 415

عینک تیارا

عینک طبی رالف لارن
قیمت: 3,226,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 415

سویت شی

تی‌شرت
قیمت: 115,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 436

دارک ویولت

مانتو
قیمت: 420,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 525

شال

نيلای

شال
قیمت: 85,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 529

روسری

لاکچری

روسری
قیمت: 158,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 507