راهنمای مرکز تجاری اُپال

ورزشی

سویت شی

لگ و بیس ورزشی
قیمت: 310,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 436

کفش ورزشی

استایلیش

کفش ورزشی
قیمت: 198,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 449

کفش ورزشی

وين ست

کفش ورزشی
قیمت: 980,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 541

پاور جیم

مرکز تجاری اُپال – طبقه ششم

مانستر فت

مرکز تجاری اُپال – طبقه ششم

مل اند موژ

مرکز تجاری اُپال – طبقه ششم

لی‌نینگ

مرکز تجاری اُپال – طبقه ششم

پوشاک هما

مرکز تجاری اُپال – طبقه ششم