راهنمای مرکز تجاری اُپال

الف

الگانت

مانتو
قیمت: 790,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 505

افرا

طبقه چهارم - واحد 441

چرم آرا

طبقه چهارم - واحد 417

آرایلی

پیراهن
قیمت: 549,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 456

آرایلی

شومیز
قیمت: 248,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 456

آرایلی

شلوار
قیمت: 249,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 456

تاپ

ایلک

تاپ
قیمت: 100,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 546

کفش ورزشی

استایلیش

کفش ورزشی
قیمت: 198,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 449

شال

مدلينا

شال
قیمت: 128,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 540

استایلیش

تی‌شرت
قیمت: 168,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 449