گوفو برگر

   آدرس:
 مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۷
   تلفن سفارشات:
 ۰۲۱۲۲۳۸۴۹۵۳ ، ۰۲۱۲۲۳۸۴۹۵۸
   وبسایت:
www.gufoburger.com
   اینستاگرام:
gufoburger@