گوفو برگر

تلفن 1: 02122384958

تلفن 2: 02122384953

اینستاگرام: gufoburger@

آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 907

گوفو برگر