گشنیز کباب

   آدرس: 
مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۵
   تلفن سفارشات:
۰۲۱۲۶۳۵۰۶۷۳ ، ۰۲۱۲۶۳۵۰۶۷۵
   اینستاگرام:
geshniz.kabab@

گشنیز