چیکولند 

  تلفن سفارشات: 02126350796

  اینستاگرام: chicolandofficial@

  آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 912

پیتزا چیکولند