چیکولند 

تلفن: 02126350796

اینستاگرام: chicolandofficial@

آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 912

پیتزا چیکولند