پاموج

   آدرس:
مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۴ 
   تلفن سفارشات:
۰۲۱۲۶۶۵۴۳۰۷
   اینستاگرام:
pamoj_healthyfood@