ویونا اکسپرس

   آدرس:
 مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۸
   تلفن سفارشات:
 ۰۲۱۲۶۳۵۰۹۱۳
   وبسایت:
www.cafe-viuna.com
   اینستاگرام:
cafeviuna@