لوف باکس(شیرینی فروشی)

   آدرس: 
مرکز تجاری اُپال، طبقه H، واحد H۴
   تلفن سفارشات:
 ۰۲۱۲۲۳۸۶۸۱۹ ، ۰۲۱۲۲۳۸۶۸۱۲
   اینستاگرام:
loafboxbakery@