هر آنچه برای یک جشن باشکوه نیاز دارید در اُپال کویین می‌توانید پیدا کنید. اُپال کویین جلوه‌گاهی منحصربه‌فرد از همه خدمات مربوط به مهمانی‌ها، جشن‌ها و مراسم در یک‌جاست. می‌توانید به‌راحتی با مقایسه سرویس‌ها و محصولات مختلف بهترین و مناسب‌ترین‌ها را انتخاب کنید. در این طبقه در کنار لباس عروس، لباس شب، لباس داماد، آینه و شمعدان و … بازار منحصر‌به‌فردی از انواع طلا و جواهر و زیورآلات، ساعت و سکه نیز وجود دارد.

ماوی

      26359218  021                  اُپال کویین،  واحد 203

گالری طلا مهر

      22385034  021                  اُپال کویین،  واحد 204

اسپینو

      26350720  021                  اُپال کویین،  واحد 205

رُژ

      22381693  021                  اُپال کویین،  واحد 206

اینگولت

      26350276  021                  اُپال کویین،  واحد 207

صلحی وند

      22383942  021                  اُپال کویین،  واحد 208

تاج

      22383081  021                  اُپال کویین،  واحد 209

شهرزاد

      22383071  021                  اُپال کویین،  واحد 210

عقربه

      26350343  021                  اُپال کویین،  واحد 211

      aghrabeh@ 

آنلو

      26350827  021                  اُپال کویین،  واحد 213

کیمیا گالری

      26350925  021                  اُپال کویین،  واحد 214

درزی کوک

      22385701  021                  اُپال کویین،  واحد 216

      darzikook@ 

یاسین

      26350677  021                  اُپال کویین،  واحد 220

طلای هانی

      26350995  021                  اُپال کویین،  واحد 219

مهستان

      22386268  021                  اُپال کویین،  واحد 218

ویدا گالری

      26350449  021                  اُپال کویین،  واحد 217

ناعم

      22382018  021                  اُپال کویین،  واحد 221

راما

      22099910  021                  اُپال کویین،  واحد 222

جواهری امیدوار

      26350843  021                  اُپال کویین،  واحد 223-224

آپامه

      26350803  021                  اُپال کویین،  واحد 225

نافه

      22362880  021                  اُپال کویین،  واحد 226-227-228

      nafescent@ 

پائون

      26350396  021                  اُپال کویین،  واحد 229

      paongold@ 

طلای پرنس

      26350935  021                  اُپال کویین،  واحد 230

     

مه کامه

      22382559 021                  اُپال کویین،  واحد 231

       

آرام

      22384108  021                  اُپال کویین،  واحد 232

درا

      22389894  021                  اُپال کویین،  واحد 233

آرسام

      26359459  021                  اُپال کویین،  واحد 234

الی گالری

      26350692  021                  اُپال کویین،  واحد 235

حیات

      22385807 021                  اُپال کویین،  واحد 236

پونا گالری

      26350989  021                  اُپال کویین،  واحد 237

درنو

      22387087 021                  اُپال کویین،  واحد 238

پالیز

      22382577  021                  اُپال کویین،  واحد 239

ققنوس

      26350917  021                  اُپال کویین،  واحد 241

گالری آدر

      26350989  021                  اُپال کویین،  واحد 237

ساساری

      26350213  021                  اُپال کویین،  واحد 243

      sasari.ir @ 

شمسه

      22387047 021                  اُپال کویین،  واحد 245

آمین

      22387047 021                  اُپال کویین،  واحد 246

سکه والا

      26350447 021                  اُپال کویین،  واحد 247

       

سلین

      26350736 021                  اُپال کویین،  واحد 248

كارلين

      26350834 021                  اُپال کویین،  واحد 249

شیوا یاقوتی

      26350392 021                  اُپال کویین،  واحد 250

سپید

      26350680 021                  اُپال کویین،  واحد 252

اطلس

      26350480 021                  اُپال کویین،  واحد 253

      seke.atlas@ 

لاوین

      22385056 021                  اُپال کویین،  واحد 254

قاهری

      22381660 021                  اُپال کویین،  واحد 255

عقیق

      26350067 021                  اُپال کویین،  واحد 256

گالری فرهاد

      26350340 021                  اُپال کویین،  واحد 257

کلاسیک

      26350943 021                  اُپال کویین،  واحد 260

زر آرا

      26350215 021                  اُپال کویین،  واحد 261

سنجاق

      26350759 021                  اُپال کویین،  واحد 262

      sanjaaq @ 

گالری اکبری

      22382523 021                  اُپال کویین،  واحد 263

سکه راستین

      22386852 021                  اُپال کویین،  واحد 264

 

10:10:00 AM

      22386792 021                  اُپال کویین،  واحد 265

غزاله

      26350955  021                  اُپال کویین،  واحد 266

جوانا

      22381712 021                  اُپال کویین،  واحد 268

اوانگاره

      22384975 021                  اُپال کویین،  واحد 269

      avanegare @ 

جواهر اپال

      22384972 021                  اُپال کویین،  واحد 270

نیلگون

      22382639 021                  اُپال کویین،  واحد 271

مشک

      22383273 021                  اُپال کویین،  واحد 272

      atremoshk @ 

سفیر

      26350382 021                  اُپال کویین،  واحد 273

خانه سکه

      26654146 021                  اُپال کویین،  واحد 274

 

ایواز

      26350959 021                  اُپال کویین،  واحد 275

مایا(کارلین)

      26350834 021                  اُپال کویین،  واحد 276

زرنه فام

      26350768 021                  اُپال کویین،  واحد 277

لیانا

      26350762 021                  اُپال کویین،  واحد 278

     

نیكا

      26350829 021                  اُپال کویین،  واحد 279

مه گلد

      26350774 021                  اُپال کویین،  واحد 280

جواهری آرا

      26350073 021                  اُپال کویین،  واحد 281

طلای ناب سعدی

      26743524 021                  اُپال کویین،  واحد 282

      26350268 021                  اُپال کویین،  واحد 283

هیرا

      22384832 021                  اُپال کویین،  واحد 284

اٌرل

      22383103 021                  اُپال کویین،  واحد 285

زیبوو

      22386280 021                  اُپال کویین،  واحد 286

درریس

      22386760 021                  اُپال کویین،  واحد 287

گالری ماکان

      26350840 021                  اُپال کویین،  واحد 288

سکه پرنس

      26350820 021                  اُپال کویین،  واحد 289

     

طلای شعبانیان

      22382702 021                  اُپال کویین،  واحد 290

آدا گالری

      22080705 021                  اُپال کویین،  واحد 291

سارازی

      26350320 021                  اُپال کویین،  واحد 292

گالری شیدا مجد

      26744825 021                  اُپال کویین،  واحد 293

گالری سها

      22343034 021                  اُپال کویین،  واحد 294

گالری نوا

      26350334 021                  اُپال کویین،  واحد 295

یثربی

      26744912 021                  اُپال کویین،  واحد 297

گالری آرامه

      اُپال کویین،  واحد 298

پارمیس گلد گالری

      26744823 021                  اُپال کویین،  واحد 299