برندهای مطرح داخلی و بین‌المللیِ پوشاک، کیف و کفش، عطر و لوازم آرایشی که در دو طبقه از مرکز تجاری اُپال قرار دارند، میزبان شما میهمانان خوش‌پوش خواهند بود. در اُپال مد شما می‌توانید از میان باکیفیت‌ترین و متنوع‌ترین محصولات مد روز دنیا، بهترین‌ها را انتخاب کنید. فروشگاه‌ها در این فضا حضور دارند تا پاسخگوی تنوع سلیقه‌ای میهمانان اُپال باشند.

کوتون

      26350248  021                  اُپال مُد،  واحد 50

      kotoniran@ 

سارار

      22386225  021                  اُپال مُد،  واحد 51

      sarar.iran@ 

بادی اسپینر

      26350661  021                  اُپال مُد،  واحد 52

میلان اُپتیک

      22386448  021                  اُپال مُد،  واحد 53

درسا

      22386890  021                  اُپال مُد،  واحد 54

سفیر

      26350294  021                  اُپال مُد،  واحد 55

بست سلر

      26350483  021                  اُپال مُد،  واحد 56

پیاتزا ایتالیا

      26350260  021                  اُپال مُد،  واحد 57

گوهربین

      26350353  021                  اُپال مُد،  واحد 58

      k.goharbin@ 

یوشیج

      26350291  021                  اُپال مُد،  واحد 59

سولا

      26350772  021                  اُپال مُد،  واحد 60

      sola.iran@ 

شولند

      22387313  021                  اُپال مُد،  واحد 62

زایس

      22386295  021                  اُپال مُد،  واحد 63