فروشگاه وسیع هایپراستار که در طبقه H مرکز تجاری اُپال قرار دارد، فضایی برای تامین تمامی نیازهای روزمره خانواده‌هاست. در کنار فروشگاه هایپر‌استار، دراگ استور، خشکشویی، شیرینی‌فروشی و فضاهایی برای ارائه موادغذایی مانند سوهان و زعفران و … در این طبقه قرار دارند.

هایپر

      22383461  021                  اُپال مارکت،  واحد H1

آجیل سرای تبریز

      22387386  021                  اُپال مارکت،  واحد H2

ساعدی نیا

      22386870  021                  اُپال مارکت،  واحد H3

لوف باکس

      22386812   021                  اُپال مارکت،  واحد H4

داروخانه اُپال

      26350270   021                  اُپال مارکت،  واحد H5

دیجی واش

      02145802000                  اُپال مارکت،  واحد

      digiwash@ 

گلفروشی هستی

      26744834  021                  اُپال مارکت،  واحد H7