بولکیتو

تلفن: 02122386402

اینستاگرام: bolkito.sandwich@

آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 911