راهنمای مرکز تجاری اُپال

پوشاک و لوازم ورزشی

سویت شی

لگ و بیس ورزشی
قیمت: 310,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 436

کفش ورزشی

استایلیش

کفش ورزشی
قیمت: 198,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 449

کفش ورزشی

وين ست

کفش ورزشی
قیمت: 980,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 541

شلوارک

مل اند موژ

شلوارک
قیمت: 249,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 559

کفش ورزشی

مل اند موژ

کفش ورزشی
قیمت: 350,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 559

مل اند موژ

تی‌شرت
قیمت: 299,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 559

کفش ورزشی

لونا

کفش ورزشی
قیمت: 538,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 452