راهنمای مرکز تجاری اُپال

پوشاک آقایان

میتا

کت
قیمت: 820,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 549

شلوار

میتا

شلوار
قیمت: 380,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 549

جلیقه

میتا

جلیقه
قیمت: 220,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 549

ماسالی

کفش
قیمت: 700,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 460

ماسالی

شلوار
قیمت: 290,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 460

ماسالی

تی‌شرت
قیمت: 220,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 460

کفش ورزشی

کالکشن

کفش ورزشی
قیمت: 550,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

تی شرت

کالکشن

تی شرت
قیمت: 148,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

شلوار

کالکشن

شلوار
قیمت: 238,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

تک گالری(زیپو)

پیپ
قیمت: 390,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467