راهنمای مرکز تجاری اُپال

طلا و جواهرات

گالری ورساچه

مجتمع تجاري اُپال - طبقه اول

گالری طلای گالریا

مجتمع تجاري اُپال - طبقه دوم - واحد 217

گالری طلای قیراط

مجتمع تجاري اُپال - طبقه دوم - واحد 246

گالری طلای شعبانیان

مجتمع تجاري اُپال - طبقه دوم - واحد 290

گالرى طلای مهستان

مجتمع تجاري اُپال - طبقه دوم - واحد 218

گالرى طلاى دُرنو

مجتمع تجاري اُپال -  طبقه 2 - پلاک 238

گالری هانی

مجتمع تجاري اُپال - طبقه دوم - پلاک 219

گالری راما

مجتمع تجاري اُپال - طبقه دوم - پلاک 222