راهنمای مرکز تجاری اُپال

تی‌شرت

سویت شی

تی‌شرت
قیمت: 115,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 436

زانتی

تی‌شرت
قیمت: 248,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 438

استایلیش

تی‌شرت
قیمت: 168,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 449

تی شرت

سي سي ومن

تی شرت
قیمت: 44,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 522

تیشرت

بلک رز

تیشرت
قیمت: 160,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 547