راهنمای مرکز تجاری اُپال

اکسسوری بانوان

پاتیرا

کیف
قیمت: 115,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 520

پاتیرا

تل
قیمت: 190,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 520

عینک تیارا

عینک تام فورد
قیمت: 3,187,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 415

عینک تیارا

عینک طبی رالف لارن
قیمت: 3,226,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 415

عینک پینک

عینک
قیمت: 480,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 461

عینک تیارا

عینک
قیمت: 842,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 415

عینک پینک

عینک
قیمت: 210,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 461

تک گالری(زیپو)

فندک زیپو
قیمت: 450,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467

تک گالری(زیپو)

فندک زیپو
قیمت: 565,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467