راهنمای مرکز تجاری اُپال

ک

کت لیدی

طبقه چهارم- واحد 405

کوکو

طبقه چهارم - واحد 403

کالکشن

طبقه چهارم - واحد 450

چرم کوروش

طبقه چهارم - واحد 410

کت لیدی

شومیز
قیمت: 198,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 405

دامن شلواری

کت لیدی

دامن شلواری
قیمت: 380,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 405

کفش ورزشی

کالکشن

کفش ورزشی
قیمت: 550,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

تی شرت

کالکشن

تی شرت
قیمت: 148,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

شلوار

کالکشن

شلوار
قیمت: 238,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

کوکو

کیف پینک
قیمت: 280,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 403