پامولا 

  تلفن سفارشات: 02126654307

  اینستاگرام: pamola_healthymeals@

  آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 914

 

پامولا