مايا

  تلفن سفارشات: 02126350879

  اینستاگرام: mayatexmex@

  آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 910

  نمايش منو 

 

مايا