لیوركی

تلفن 1: 02126350856

تلفن 2: 02126350861

اینستاگرام: liveraki.opal@

آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 902