سوشی کو بار

  تلفن سفارشات: 02122384389

  اینستاگرام: sushi.koi.opal@

  آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

سوشی کو بار