ته چین بار

  تلفن سفارشات: 02126350867

  اینستاگرام: tahchinbar@

  آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 913

ته چین بار