راهنمای مرکز تجاری اُپال

فروشگاه

کارامل

طبقه سوم B - واحد 380

پیانو

طبقه سوم B - واحد 373

کتاب ماجرا

طبقه سوم B - واحد 371

انیکس

طبقه سوم A - واحد 322

زایس

طبقه GB - واحد 63

الگانت

مانتو
قیمت: 790,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 505

سوین

طبقه چهارم- واحد 459

موناك

طبقه چهارم - واحد 458