گشنیز

تلفن 1: 02126350673

تلفن 2: 02126350675

اینستاگرام: gishniz.kebab@

آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 915