گشنیز

  تلفن سفارشات: 02126350673

  اینستاگرام: geshniz.kabab@

  آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 915

گشنیز